Høland Normisjon

Om Alpha

Alpha er et sted der du som deltaker kan utforske livets store spørsmål sammen med andre og høre hva den kristne fortellingen har å si om dette.


Hver økt har et tema, med spørsmål til tema som er laget for å skape gode og meningsfylte samtaler.

Alpha ble utviklet som et kort kurs på HTB i London. Da Nicky Gumbel i 1990 tok over ledelsen, fant han ut at mange mennesker, også utenfor kirken, hadde ønske om å utforske de store eksisteniselle spørsmålene fra et logisk, virkelighetsnært og sannhetssøkende perspektiv med utgangspunkt i den kristne troen.


Alpha har igjennom historien blitt utviklet til å være et av verdens mest benyttede kurs for nettopp dette.


Over 29 millioner mennesker i verden har prøvd Alpha i 169 land, og det har blitt oversatt til 112 forskjellige språk.

HVOR OG HVORDAN

Kurset foregår i andre etasje på HUIL sine loklaer ved Høland Stadion på Løken.

Kurset starter med et måltid, etterfulgt av kursopplegg, kaffepause og gruppesamtaler.


Kurset er delt mellom undervisning og samtaler i grupper. Du kan selv velge hvor mye du ønsker å delta i samtalene, og det er rom for alle synspunkter og perspektiver.

I gruppene møter du mennesker som har ulikt ståsted i forhold til tro. Her er det lov å komme med spørsmål som man samtaler om fra ulike sider. Alle skal møtes med respekt og du velger selv hvordan du ønsker å engasjere deg i de ulike temaene. Vi tror at vi alle har noe å lære av hverandre.

FELLESSKAP

MAT

Enten det er en vennegjeng samlet rundt et kjøkkenbord, eller en liten samtale over kaffe og kake, har mat en måte å bringe folk sammen på. Det er ikke annerledes på Alpha.


KURSOPPLEGG

Undervisningen er laget for å engasjere og inspirere til samtale. Den varer vanligvis i rundt tretti minutter og holdes av en person eller vises i form av video.


SAMTALE

Her får du sjansen til å dele tanker og ideer om temaet, og diskutere det i en liten gruppe. Det er ingen forpliktelse til å si noe, og det er ingenting du ikke kan si. Du får høre andres refleksjoner og tanker og kan bidra med ditt eget perspektiv i et ærlig, vennlig og åpent miljø.

TIDSPUNKT OG VARIGHET

Kurset foregår i løpet av høsten 2024 og starer opp torsdag 19. September. Siste kurskveld er 28. November . Kurset foregår i tidsrommet kl..19:00-21:00.

Totalt er det 11 samlinger (10 torsdagskvelder og en lørdagssamling)


Datoer og temaer står opplistet nedenfor.

KOSTNADSFRITT

Kurset er gratis og det eneste du investerer er din egen tid. Det er ingen bindende påmelding og du kan når som helst melde deg av kurset. Etter 3. kurskveld lukker vi påmeldingen for nye deltakende.

KURSOVERSIKT - DATOER OG TEMA


1. Samling - Torsdag 19. September

Er livet mer enn dette?


2.Samling - Torsdag 26. September

Hvem er Jesus?


3. Samling - Torsdag 10. Oktober

Hvorfor døde Jesus?


4. Samling - Torsdag 17. Oktober

Hvordan kan jeg ha tro?


5. Samling - Torsdag 24. Oktober

Hvordan og hvorfor skal jeg be?

6. Samling - Torsdag 31. Oktober

Hvordan og hvorfor skal jeg lese bibelen?


7. Samling - Torsdag 7. November

Hvor henvender du deg for å få veiledning?


8. Samling - Lørdag 9. November

Hvem er den Hellige Ånd?

Fylt av den Hellige Ånd?

Hva gjør den Hellige Ånd?

Hvordan gjøre det beste ut av resten av mitt liv? 

9. Samling - Torsdag 14. November

Hvordan kan jeg stå imot det onde?


10. Samling - Torsdag 21. November

Hvordan og hvorfor skal jeg fortelle andre?


11. Samling - Lørdag 9. November

Helbreder Gud i dag?

Hva med menigheten?


Fortsatt usikker på om du

ønsker å delta?

Kanskje virker dette interessant, men du er fortsatt usikker på om det er noe for deg? Om så er du ikke alene og du er hjertelig velkommen til å teste ut første åpningskveld, gang nummer to eller tre før du bestemmer deg om du vil være med videre..

Påmeldingsskjema til Alpha Kurs

 
 
 
 
 
 
 
 

Et arrangement i regi av Normisjon

Løken,

Aurskog-Høland Kommune